สวัสดี , บุคคลทั่วไป กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบสมาชิก "; $showmenuwb = "
ดูกระทู้ทั้งหมด
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
"; }else{ $showmenuwb = "
ดูกระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่
"; $sql="select * from member where usermem='$usermem'"; $db_query=mysql_db_query($db,$sql); $result=mysql_fetch_array($db_query); $idmember=$result[id]; $membername=$result[membername]; $user_mem=$result[usermem]; $pass_mem=$result[passmem]; $showmember = " สวัสดี,$membername ข้อมูลส่วนตัว | รหัสผ่าน | ออกจากระบบ "; } ?> <? echo "$headerweb"; ?> " /> " />
"; ?>
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
หาเพื่อน | ตรวจหวย | ฟอร์เวิร์ดเมล์ | ความรัก เซ็กส์ | อัลบัมภาพ | ดูดวง | อาหารและเครื่องดื่ม | คลิปวีดีโอ
ติดต่อโฆษณา หรือ เว็บได้ที่
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from news where cat = 'news' order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=5; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 5; $sql_select_mem="Select * From news where cat = 'news' order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,55,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from news where cat = 'gossip' order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=5; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 5; $sql_select_mem="Select * From news where cat = 'gossip' order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,55,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from news where cat = 'sport' order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=5; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 5; $sql_select_mem="Select * From news where cat = 'sport' order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,55,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">

ยังไม่มีกระทู้ใด ๆ เลยจ้า!
"; }else{ $select="select * from lotto order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=1; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); $goto=($page-1)*$pagesize; $sql_select_mem="Select * From lotto order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idl =$rows['id']; $lottodate =$rows['lottodate']; $no1 =$rows['no1']; $no_1 =$rows['no_1']; $no3 =$rows['no3']; $no2 =$rows['no2']; ?>
งวดประจำวันที่

รางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

เลขท้าย 3 ตัวหมุน 4 ครั้ง

เลขท้าย 2 ตัว
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from footballnews order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=5; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 10; $sql_select_mem="Select * From footballnews order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,65,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%6==0) { echo"
"; ?>
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%8==0) { echo"
"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idgame = $objResult["id"]; $gamenameth = $objResult["gamenameth"]; $imagesmall = $objResult["imagesmall"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%8==0) { echo"
"; ?>
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
"; }else{ $tr=""; } ?> "; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; $read1 = $objResult["read1"]; echo ""; } } echo"
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; }else{ $tr=""; } ?> "; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; $singer = $objResult["singer"]; echo ""; } } echo"
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; }else{ $tr=""; } ?> "; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; $read1 = $objResult["read1"]; echo ""; } } echo"
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>
"; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blak">
$topicshow_news"; ?>
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from clip where codetube = '' order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=10; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 7; $sql_select_mem="Select * From clip where codetube = '' order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,35,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250">
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
เพศ
แนะนำตัว
จังหวัด
ชื่อเพื่อน

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from friend order by id desc"; $q_ry = mysql_query($select); $num_rows=mysql_num_rows($q_ry); $pagesize=10; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysql_free_result($q_ry); $goto=($page-1)*$pagesize; $sql_select_mem="Select * From friend order by id desc limit $goto,$pagesize"; $fect=mysql_query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysql_fetch_array($fect)) { $idf =$rows['id']; $fname =$rows['name']; $sex =$rows['sex']; $message =$rows['message']; $email =$rows['email']; $province =$rows['province']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#FA79EB"; }else{ $bgcolor="#EE77E0"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,35,'UTF-8'); $sqlpv="select * from province where id='$province'"; $db_query=mysql_db_query($db,$sqlpv); $resulpv=mysql_fetch_array($db_query); $provincename=$resulpv[provincename]; ?>
>
>> "> > > >
"; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $idh = $objResult["id"]; $topichoro = $objResult["topic"]; $photohoro = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%6==0) { echo"
"; ?>
"; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
$footerweb"; ?>
[x] close
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="600">
[x] close
"; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" or $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="600">